Poděkování

Vážení spoluobčané,  dovolte abych vám touto cestou poděkoval za podporu kterou nám vyjadřujete, a to mj. i formou petice podporující plánovanou výstavbu nové linky. Jsem si vědom toho, že řada z vás byla vystavena nátlaku, aby petici nepodepisovala. O to více si cením, že se našlo 157 občanů, kteří petici k dnešnímu dni podepsali a …
Pokračovat ve čtení Poděkování

Reakce na ústní šetření 24.10.2016

 1. Jaká je představa vedení firmy M-KOVO s.r.o. o rozvoji společnosti a o budoucím provozu linky povrchových úprav.  Společnost navázala na výrobní provoz bývalého OPP a za celou dobu od roku 1991, kdy jsme začali jako soukromí subjekt, jsme neměli žádný výrazný problém se zákony a normami v oblasti životního prostředí a ochrany krajiny. Pravidelně spolupracujeme …
Pokračovat ve čtení Reakce na ústní šetření 24.10.2016

Vyjádření Ministerstva životního prostředí

Vyjádření Ministerstva životního prostředí Přešetření způsobu vyřízení stížnosti Obce Rantířov na nezákonný postup Krajského úřadu Kraje  Vysočina Vyjádření k podáním Českého svazu ochránců přírody, ZO Jihlava, nazvaným „Odvolání“, směřujícím proti přípisu KÚ Kraje Vysočina, OŽPZ

Sdělení občanům obce Rantířov

Sdělení občanům obce Rantířov Firma M – KOVO s.r.o. navázala svoji výrobní činnost na podnikání fyzické osoby pana Jiřího Mičkeho, který v místní průmyslové zóně koupil celý areál v roce 1991.Do této doby zde působil podnik OPP /od roku 1960 , kdy začala strojírenská a zámečnická výroba v Rantířově.  Na informaci starosty pana Novotného, který uvedl, že je …
Pokračovat ve čtení Sdělení občanům obce Rantířov

Reakce na článek uveřejněný  7. května 2015 v Jihlavských listech

Reakce na článek uveřejněný  7. května 2015 v Jihlavských listech Dovolte, abychom touto cestou reagovali alespoň na dvě z nepřesností, které byly v souvislosti s plánovanou výstavbou automatické linky alkalického zinkování  zveřejněny  v Jihlavských listech dne 7. května  2015. 1.       Údajné umístění plánované linky v centru obce a rekreační zóně Rozhodně není pravda, že by nová linka měla být postavena v rekreační zóně.  Naopak, je plánována v oblasti, …
Pokračovat ve čtení Reakce na článek uveřejněný  7. května 2015 v Jihlavských listech