Reakce na článek uveřejněný  7. května 2015 v Jihlavských listech

Reakce na článek uveřejněný  7. května 2015 v Jihlavských listech

Dovolte, abychom touto cestou reagovali alespoň na dvě z nepřesností, které byly v souvislosti s plánovanou výstavbou automatické linky alkalického zinkování  zveřejněny  v Jihlavských listech dne 7. května  2015.

1.       Údajné umístění plánované linky v centru obce a rekreační zóně

Rozhodně není pravda, že by nová linka měla být postavena v rekreační zóně.  Naopak, je plánována v oblasti, kterou samotná obec ve svém územním plánu vyčlenila jako průmyslovou zónu, tedy oblast určenou pro další rozvoj výroby.  Velikostí a plánovanou kapacitou linka zcela naplňuje podmínky stanovené pro tuto zónu.

2.       Existence nedostatků ve studii dopadů na životní prostředí

Celá studie dopadů stavby na životní prostředí (tzv. malá EIA) byla vypracována zcela v souladu s platnou legislativou ČR. To, že dopad stavby a provozu linky nemůže mít významný vliv na životní prostředí Rantířovska v této studii potvrdily Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí i Odbory životního prostředí Magistrátu města Jihlavy  a Kraje Vysočina. Obdobné linky povrchových úprav kovů navíc zcela bez problémů fungují v řadě obcí a to nejen v ČR, ale i v zemích s mnohem přísnější ekologickou legislativou.  

Velmi nás mrzí, že obec nevyjádřila své připomínky v době, kdy k tomu měla zákonem stanovenou možnost a kdy  ještě případné připomínky bylo možné zapracovat bez větších problémů do projektu (tedy v rámci zjišťovacího řízení dopadů stavby na životní prostředí). 

V Rantířově podnikáme již přes 25 let a zaměstnáváme zde 8 obyvatel Rantířova a okolí. Naší samozřejmou snahou je proto v rámci reálných možností vyjít občanům maximálně vstříc a minimalizovat jejich obavy z nového provozu. Opakovaně jsme proto obci i občanům nabízeli možnost vytvoření společné pracovní skupiny, která by se podílela na tvorbě provozního řádu a dalších interních norem, které budou regulovat provoz nové linky. Do dnešního dne však bohužel nikdo z  obce o účast v této pracovní skupině neprojevila zájem.

                                                                                                                                       Tomáš Mičke, jednatel společnosti

V Rantířově 7. května 2015

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *