Sdělení občanům obce Rantířov

Sdělení občanům obce Rantířov

Firma M – KOVO s.r.o. navázala svoji výrobní činnost na podnikání fyzické osoby pana Jiřího Mičkeho, který v místní průmyslové zóně koupil celý areál v roce 1991.Do této doby zde působil podnik OPP /od roku 1960 , kdy začala strojírenská a zámečnická výroba v Rantířově. 

Na informaci starosty pana Novotného, který uvedl, že je nešťastné umístění výrobního areálu uprostřed obce Rantířov z padesátých let minulého století ,nelze uvést jedinou seriózní větu. To si musí každý posoudit sám, kolik zde v Rantířově bylo domů a od kdy začala výstavba okolních domů v Rantířově. 

Myslím si, že v prostředí, kde společně žijeme dokážeme vytvářet zbytečné konfliktní vztahy mezi sousedy, firmou ( která vytváří pracovní příležitosti ) a Obecním zastupitelstvem, které by mělo být nestranné a seriózní. 

Jen za posledních pár měsíců bylo na firmu podáno 26 podnětů kontrolním orgánům k prošetření. Přičemž  výsledky kontrol žádné  úmyslné nebo závažné pochybení neobjevilo. 

Je tato informace již pro občany a Obecní zastupitele dostatečně srozumitelná? 

Naše firma je stabilní, dodržujeme a ctíme nastavená pravidla a zákony České republiky.Právě proto nechceme ani nebudeme v obci vyvolávat konflikty, nemáme důvod.Máme kladná odborná stanoviska k záměru, který umožní rozvoj naší firmy. 

Každý kdo podniká musí svůj podnik zvelebovat a modernizovat, aby obstál v tržním prostředí. Naší především zahraniční zákazníci žádají kvalitní výrobky na vysoké úrovni zpracování, tj. tedy včetně kvalitní povrchové úpravy, která není v současné době dostačující a bedlivě sledují vývoj a další události kolem života firmy v obci Rantířov. 

Přál bych si, aby obec Rantířov přistupovala k celé záležitosti seriózně, tak jak tomu bylo doposud, kdy spolupráce byla oboustranně vzorná a vytvořila rovné podmínky pro podnikání v obci.

Cítíme snahu o poškození dobrého jména naší firmy a o negativního ovlivnění veřejného mínění, které jsou založené na výmyslech a urážkách.Celá situace by mohla postupně dospět do fáze, kdy skončí naše rodinná firma. Přijde nový majitel, který nebude brát ohledy na nikoho, tak jak se my snažíme celých 25 let

 V Rantířově 19.06.2015                                                                               Majitelé firmy M – KOVO s.r.o.    pan Jiří Mičke a Tomáš Mičke

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *