Činnost

Strojírenská výroba

 • soustružnické jednovřetenové automaty do pr. 50 mm   (série dílů cca 10 000 až 100 000 kusů)
 • dokončovací automaty
 • klasické soustruhy
 • klasické frézy
 • výstředníkové lisy do 20 – 100 tun tlaku
 • hydraulické lisy

Zámečnická výroba

 • tváření plechu
 • sváření plechu TIG, MIG
 • pálení plechů (PLASMA max. 30 mm síla)
 • výroba konstrukcí jednicová váha 7 500 kg (portálový jeřáb)

Nástrojařská výroba

 • výroba nástrojů potřebných pro lisařské práce
 • CNC frézy
 • CNC soustruhy
 • odborné a speciální kusové práce
 • vlastní technologie

Sctivity

Engineering

 • lathe single-spindle automatic machines to caliber 50 mm (Series of lots c. 10,000 up to 100,000 pieces)
 • finishing automatic machines
 • classical lathes
 • classical milling cutters
 • eccentric presses up to 20-100 tons of pressure
 • hydraulic presses
 • drilling desks

Locksmithery

 • forming of metal plate
 • welding of metal plate TIG, MIG
 • burning of metal plate (PLASMA max. 30mm strength)
 • producing of constructions
 • direct amount of weight 7,500 kg (gantry crane)

Tool-making

 • tool producing needed for press work
 • CNC milling cutters
 • CNC lathes
 • revolting and special piece work
 • own technology

Aktivität

Maschinenbau

 • Einspindel
 • Drechselautomaten bis Durchmesser 50 mm (Serie der Teile cca. 10 000 bis 100 000 Stück)
 • Endautomaten
 • Klassische Drehbank
 • Exenterpresse bis 20 – 100 Tonnen Druck
 • Hydraulische Presse
 • Bohrtische

Schlosserproduktion

 • Blechformung
 • Blechschweissen TIG, MIG
 • Brennschneiden von Blechen (Plasma max. 30 mm Stärke)
 • Konstruktionsherstellung
 • Einzelgewicht 7500 Kg (Portalkrann)

Werkzeugbau

 • Werkzeugherstellung nötig für Pressarbeit
 • CNC Fräse Maschine
 • CNC Dreh Maschine
 • Fach und Spezialstückarbeit
 • Eigene Technologie