Podporujeme rozdávání radosti a smíchu tam, kde se jich nedostává

Název projektu:

Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců M-KOVO s.r.o. a partnera.

KOVORAN s.r.o. - Realizační tým - Fotogalerie

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01742.

Doba realizace projektu:

Zahájení realizace projektu společnosti M-KOVO s.r.o.,spolufinancovaného ze zdrojů EU,ESF a státního rozpočtu ČR, proběhlo dne 1.února 2011.

Datum ukončení realizace projektu : 14.prosince 2012.

Tyto webové stránky budou sloužit k průběžnému zveřejňování informací o celém projektu.

V projektu budou vzděláváni zaměstnanci společnosti M-KOVO s.r.o. i partnera KOVORAN s.r.o. z pracovních pozic: Top managment,THP,výrobní skupina-svářeči,zámečníci,nástrojaři ,soustružníci. Dojde k proškolení 24 zaměstnanců.

Zaměstnanci si osvojí nové znalosti a dovednosti, prohloubí si manažerské a komunikační dovednosti, zvýší si odborné znalosti pro výkon zaměstnání, dojde ke zvýšení osobního potenciálu a kvalifikace.

Prostřednictvím uzavřených kurzů se zlepší kooperace obou společností, otevře se lepší možnost poznání pracovních postupů a předávání zkušeností.

Hlavním cílem projektu :

je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti M-KOVO s.r.o. i partnera KOVORAN s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí jejich zaměstnanců v době hospodářské krize.

Závěrem:

Zaměstnanci se vzdělávali v měkkých dovednostech , prostřednictvím kterých si zlepšili dovednosti  a znalosti v oblasti manažerských technik, time managementu,rozhodování ,plánování a delegování.

Další oblastí , ve které se naši zaměstnanci vzdělávali ,byly IT dovednosti. Prostřednictvím kurzů zaměřené na ovládání MS Word a MS Excel zefektivnili a usnadnili si práci na PC.

Zaměstnanci se prostřednictvím našeho projektu zlepšili v jazykových dovednostech. Výukou jazyků si zlepšili gramatickou úroveň , slovní vybavenost a užívání jazyka ve své každodenní praxi.

V odborném vzdělávání  si zaměstnanci prošli kurzy Svářečské školení a Školení CNC strojů.

Projekt zcela naplnil naše očekávání a v průběhu realizace dosahoval stanovených cílů.

Kontakt

M-KOVO s.r.o.

Rantířov 143, CZ 588 41, Rantířov

 

IČ: 25515799

DIČ: CZ-25515799

 

+420 567 276 185, +420 567 276 203

+420 603 845 298

 

info@m-kovo.cz