Novinky

vyjádření Ministerstva životního prostředí

sdělení občanům obce Rantířov

poděkování spoluobčanům /petice

reakce na článek v Jihlavských listech ze dne 7.5.2015 - Aktuálně

nový záměr firmy ,,Výstavba automatické linky alkalického zinkování a černění"

 

Název projektu: Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců M-KOVO s.r.o. a partnera.

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01742.

 

Doba realizace projektu:
Zahájení realizace projektu společnosti M-KOVO s.r.o.,spolufinancovaného ze zdrojů EU,ESF a státního rozpočtu ČR, proběhlo dne 1.února 2011.

Datum ukončení realizace projektu : 14.prosince 2012.


Tyto webové stránky budou sloužit k průběžnému zveřejňování informací o celém projektu.

 

V projektu budou vzděláváni zaměstnanci společnosti M-KOVO s.r.o. i partnera KOVORAN s.r.o. z pracovních pozic:
Top managment,THP,výrobní skupina-svářeči,zámečníci,nástrojaři ,soustružníci.
Dojde k proškolení 24 zaměstnanců.


Zaměstnanci si osvojí nové znalosti a dovednosti, prohloubí si manažerské a komunikační dovednosti, zvýší si odborné znalosti pro výkon zaměstnání, dojde ke zvýšení osobního potenciálu a kvalifikace.


Prostřednictvím uzavřených kurzů se zlepší kooperace obou společností, otevře se lepší možnost poznání pracovních postupů a předávání zkušeností.

Hlavním cílem projektu :je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti M-KOVO s.r.o. i partnera KOVORAN s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí jejich zaměstnanců v době hospodářské krize.

 

Závěrem:

Zaměstnanci se vzdělávali v měkkých dovednostech , prostřednictvím kterých si zlepšili dovednosti  a znalosti v oblasti manažerských technik, time managementu,rozhodování ,plánování a delegování.

Další oblastí , ve které se naši zaměstnanci vzdělávali ,byly IT dovednosti. Prostřednictvím kurzů zaměřené na ovládání MS Word a MS Excel zefektivnili a usnadnili si práci na PC.

Zaměstnanci se prostřednictvím našeho projektu zlepšili v jazykových dovednostech. Výukou jazyků si zlepšili gramatickou úroveň , slovní vybavenost a užívání jazyka ve své každodenní praxi.

V odborném vzdělávání  si zaměstnanci prošli kurzy Svářečské školení a Školení CNC strojů.

 

Projekt zcela naplnil naše očekávání a v průběhu realizace dosahoval stanovených cílů.

Kontakt

M-KOVO s.r.o.

Rantířov 143, CZ 588 41, Rantířov

 

IČ: 25515799

DIČ: CZ-25515799

 

+420 567 276 185, +420 567 276 203

+420 603 845 298

 

info@m-kovo.cz