Novinky

vyjádření Ministerstva životního prostředí

sdělení občanům obce Rantířov

poděkování spoluobčanům /petice

reakce na článek v Jihlavských listech ze dne 7.5.2015 - Aktuálně

nový záměr firmy ,,Výstavba automatické linky alkalického zinkování a černění"

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie I. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Název projektu:  Instalace FVE ve společnosti M - KOVO s.r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je dosažení energetické úspory prostřednictvím instalace obnovitelného zdroje energie.

Stručný popis operace: Projekt je zaměřen na snížení provozních nákladů, konkrétně na snížení nákladů na elektrickou energii. Za účelem dosažení úspor snížením nákupu energií ze sítě se rozhodl žadatel napravit dnešní nevyhovující stav a realizovat fotovoltaickou výrobnu elektrické energie.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kontakt

M-KOVO s.r.o.

Rantířov 143, CZ 588 41, Rantířov

 

IČ: 25515799

DIČ: CZ-25515799

 

+420 567 276 185, +420 567 276 203

+420 603 845 298

 

info@m-kovo.cz